Hos EP Group følger vi gennemgående principper om ordentlighed, troværdighed og kvalitet. 

Dette efterleves både i forhold til vores medarbejdere og vores kunder, der alle skal opleve, at deres interesser er varetaget på bedste vis.

ORDENTLIGHED

Vi værdsætter ordentlighed, både i papirarbejdet og i relationen mellem hinanden. Vi har et ønske om gensidig ærlighed og loyalitet, hvilket sikrer alle medarbejdere et godt arbejdsmiljø.

TROVÆRDIGHED

Vi sætter en ære i at opbygge tillidsfulde forhold både overfor medarbejdere og kunder. Vi sørger for, at vi hver eneste dag kan leve op til de aftaler vi har lavet.

KVALITET

Både arbejdet og slutresultaterne skal være af høj kvalitet. Både i serviceindustrien og i ejendomshandlen er det vigtigt for os at holde fokus på vedvarende høj kvalitet.

Koncernen

EP Group lægger den overordnede linje for selskaberne i koncernen. Vi har et gennemgående fokus på værdierne og god forretningsstruktur.

Vi er ikke kun et kontormiljø med forskellige selskaber, men et rum for sparring og inspiration. Vores krydsreferencer mellem målgrupper og produkter skaber grobund for ideer på kryds og tværs mellem selskaber.

Vi gavner meget af hinandens energi og hjælper hinanden, så vi alle flytter os fremad.

Historien

Edmund Pedersen, ejer af EP Group, startede i 1983 EL Rent som senere skiftede navn til Jysk System Rengøring. Dette enkeltmands-vinduespudserfirma blev startskuddet til det, der i dag er en solid lokalt funderet koncern.