Om EP Group

Familiekoncern

Koncernen, der startede som enkeltmandsfirma, har udviklet sig med stor fart over de seneste år. Historien går langt tilbage, hvor et stærkt tilhørsforhold til Viborg gør, at Edmund Pedersen vælger at starte eget firma. Med en uddannelse som tøjmand og en boksekarriere i bagagen, skifter han retning og begynder som vinduespudser. Vinduespudservirksomheden udvider med rengøring, og Edmund Pedersen opdager et uudnyttet marked for kvalitetsrengøring til erhverv.

De gode relationer

Den stabile kvalitet i arbejdet og det høje serviceniveau gør, at kunderne er glade, og relationerne bliver meget lange. Den gode relation bliver et gennemgående mål for koncernens selskaber, hvilket manifesterer sig i høj service og kvalitet – og ordentlighed i forretningen.

Forretning i familien

EP Group er familiestyret, da Edmund Pedersens døtre Sarah Hammer Pedersen og Mette Hammer Pedersen er indtrådt i bestyrelsen. Mette Hammer Pedersen er desuden direktør og medejer i Jysk System Rengøring.

Denne virksomhedsform giver mulighed for at forvalte koncernen stabilt, og gør det nemmere at lave langtidssigtede planer. Der er en tryghed i, at koncernen forbliver i familien, og at der dermed ikke sker pludselige ledelsesskift. Der ligger en kæmpe styrke i det store kendskab som bestyrelsen og ledelsen har i virksomheden, og den store loyalitet og virkelyst der er i familien.

I dag er der travlhed over hele linjen, og EP Groups selskaber kendetegnes ved stabil vækst og god forretningspli.

Tidslinjen fra 1983 - i dag

2021

Koncernen samles

I starten af 2021 skifter Jysk System Holding navn til EP Group, og med dette navneskift kommer et nyt fællesskab.

Der er bygget et nyt moderne domicil i de tidligere lagerbygninger på Farvervej 16, der huser hele koncernen.

2021

2020

Tryghedsskabende personale 

I 2020 køber koncernen sig ind i TrygtMiljø ApS, der leverer sikkerheds- og tryghedsskabende personale til bl.a. psykiatrien, socialområdet, plejehjem mf. 

Dette opkøb er en naturlig udvidelse af servicedelen, da mange målgrupper krydses mellem TrygtMiljø, Midtjysk Pleje og Jysk System Rengøring.

Udvikling i bolig og erhverv

I 2020 startes desuden CE Estate ApS, hvor Edmund Pedersen sammen med Christian Agerskov Jørgensen opkøber ejendomme med henblik på ejendomsudvikling.

Der er hovedsageligt fokus på ejendomme i Viborg og omegn.

2020

2018

Generationsskifte: Mette overtager roret

I 2018 sker et generationsskifte i Jysk System Rengøring, da Edmund Pedersens datter Mette Hammer Pedersen overtager stillingen som administrerende direktør. 

Mette har fulgt Jysk System Rengøring fra starten, og har derfor kunne følge virksomhedens ånd og værdier fra første dag som direktør. Dog har Mette arbejdet på at skabe fornyelse, og få virksomhedens værdier formuleret og moderniseret.

2018

2017

Der udvides med pleje

I 2017 opkøbes plejefirmaet Midtjysk Pleje ApS, der tilbyder privat hjemmepleje i Viborg og Randers.

Dette giver en synergi i koncernen, da udbuddet af service nu kan tænkes bredere og anderledes. Der kan sparres på tværs, og rengørings- og plejevirksomhederne kan gavne af hinanden på helt nye måder.   

2017

2007

Mulighederne i Berlin

I 2007 blev Edmund Pedersen introduceret for store muligheder i Berlins boligmarked.

Markedet var så spændende, at ejendomsselskabet Jysk Immobilien GmbH i Berlin blev etableret og boligprojekterne i Berlin startede.

2007

1999

Der kommer fart på

For at holde en overordnet styring på virksomhederne, etableres Jysk System Holding ApS etableres.

1999

1998

Rengøringen åbner muligheder

Den solide drift i Jysk System Rengøring åbner muligheden for andre investeringer.

Med Edmund Pedersens interesse i ejendomme og istandsættelse var det logisk at investere i ejendomme i nærområdet.

Jysk Ejendomsinvest ApS etableres i 1998.

1998

1983

1983: En enkelt vinduespudser

I 1983 starter Edmund Pedersen med at pudse vinduer hos nogle enkelte lokale kunder, og i løbet af det første år, får Edmund også sine første rengøringskunder.

Da efterspørgslen tager til efter et par år, får Jysk System Rengøring de første ansatte.

I de efterfølgende år opdager Edmund, at der er et uudnyttet marked for kvalitetsrengøring til erhverv. Arbejdsomheden og kvaliteten i arbejdet får nogle store kunder i hus, og virksomheden tager for alvor fart.

1983