Midtjysk Pleje

Midtjysk Pleje tilbyder privat hjemmepleje og er godkendt af Viborg og Randers kommune til at levere Personlig Pleje og Praktisk Hjælp. 

Vi har 70 dygtige ansatte der leverer privat hjemmepleje og rengøring i Midtjylland. Du kan frit vælge os til at levere den ydelse du er blevet visiteret til af kommunen, uden omkostninger for dig.

Se mere om Midtjysk Pleje her