TrygtMiljø vinder udbud i Region Midt

Der er stigende efterspørgsel på bedre sikkerhed på socialområdet og i de psykiatriske afdelinger. Derfor hyrer Region Midt sikkerhedspersonale ind til at hjælpe med disse opgaver. Fra 1. juni i år er det TrygtMiljø der skaber trygge rammer for patienter, borgere og personale.

De næste 2 år, vil TrygtMiljø arbejde på at skabe trygge og sikre arbejdsforhold for de ansatte på psykiatri og socialområdet i Region Midt. Firmaet holder til på Farvervej 16 i Viborg som del af EP Group. TrygtMiljø er kendt i Region Midt, da de allerede har personale tilknyttet psykiatrien.

Vores dygtige medarbejdere arbejder med stort fokus på værdighed, tryghed og frem for alt sikkerhed. Både dag og nat skaber vores kompetente sikkerhedspersonale det bedst mulige miljø for borgere, patienter og personale” siger direktør Benny Jørgensen, der er direktør for TrygtMiljø ApS.

Hvad laver sikkerhedspersonalet?
Sikkerhedspersonalet arbejder med ”pædagogisk skærmning”, der handler om at beskytte borgere mod indtryk og oplevelser, der kan virke belastende fysisk eller psykisk. For mange indtryk kan skabe udadreagerende adfærd, og dette kan skabe utrygge rammer for personalet. Derfor hyres sikkerhedspersonale til at sætte passende rammer så borgeren at være mere i balance i dennes eget liv. Derved opstår der tryghed for både borgeren, medborgere, personale og familie.

Derudover er personalet uddannet til at kunne varetage andres og egen sikkerhed, hvis en borger eller patient skulle reagere aggressivt. Der bruges ”nænsom nødværge” der så der altid bruges et minimum af magt, og helst slet ikke.

Det handler ofte om at komme situationen i forkøbet. Vi arbejder hele tiden med konfliktnedtrappende metoder, og dermed kan vi undgå langt de fleste konflikter” siger Benny Jørgensen

Hent pressemeddelelsen som PDF her